Toplogobanner

1922 Højby udstykkes

B374 Højby 

Ifølge lov af 4.10.1919 om lensafløsning havde staten mod erstatning ret til at pålægge lensbesiddere at afgive 1/3 af jordarealet til udstykning af husmandsbrug. Gersdorffslund afstod i 1922 og 1924 jord til 42 statshusmandsbrug, de fleste i Højby. Arealerne blev fordelt ved lodtrækning, såfremt flere var interesserede. Pris var 1 kr. til stempel. Desuden skulle man forrente jordværdien. Husene fremstod ens, bygget efter ”Bedre Byggeskik."

Læs mere

fb logo
Besøg os på Facebook

På vores YouTube kanal
kan du se mange
gamle videoer og billeder
fra Hou og omegn

YouTube